قطر تک نگین درشت جای گرفته در مرکز زیور ۴ میلی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه