قطر آویز دایره 16 میلی متر است.

نمایش یک نتیجه

حراج!