طول کلی گوشواره 20 و طول ضلع مربع 10 میلی متر است. قطر نگین بالای گوشواره 5 میلی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه