طول کلی آویز 21/5 سانتی متر است.

نمایش یک نتیجه

حراج!