طول و پهنای گوشواره 19 و 9 میلی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه