طول و عرض آویز 3/5 سانتی متر است.

مشاهده همه 1 نتیجه