طول و عرض آویز پر فلزی 4/8 و 1/2 سانتی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه

حراج!