طول قلب ۱۲ و قطر حلقه ۸ میلی متر است.

نمایش یک نتیجه