طول اویز ستاره 13 و پروانه 10 میلی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه

حراج!