طول آویز پر 2/5 سانتی متر است.قطر نگین 1/6 سانتی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد