طول آویز سنگ 4/7 و پهنای آن 1/1 سانتی متر است.

نمایش یک نتیجه

حراج!