طول کلی زنجیر ۵۵ سانتی متر متشکل از ۵۰ سانتی متر زنجیر ثابت و ۵ سانتی متر زنجیر اضافه قابل تنظیم می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.