طول کلی زنجیر ۴۷۵ میلی متر متشکل از ۴۱۰ میلی متر زنجیر ثابت و ۶۵ میلی متر زنجیر اضافه قابل تنظیم است.

نمایش یک نتیجه