طول کلی زنجیر فلزی 40/5 سانتی متر متشکل از 33/5 سانتی متر زنجیر ثابت و 7 سانتی متر زنجیر اضافه قابل تنظیم است. طول دو رشته دیگر 30 و 36 سانتی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد