پهنای انگشتر 32/5 میلی متر است.

هیچ محصولی یافت نشد.