قطر مهره ها 8 میلی متر و طول تاج 14 میلی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه