طول گوشواره 2 سانتی متر است.قطر مروارید ها 8 و 6 سانتی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه