طول کپسول 23 و پهنای آن 10 میلی متر است.

نمایش یک نتیجه