طول و عرض گوشواره 23 و 12 میلی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه