طول دستبند 18 سانتی متر است. طول آویز قلب 12 میلی متر می باشد.

نمایش یک نتیجه